MJC - МЕХАНИК ИНЖЕНЕРҮҮД ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖЛЭЭРЭЭ ЯПОНД АЖИЛЛАХ БОЛОМЖ

АЖЛЫН БАЙР:

  • Механик машин тоног төхөөрөмжийн загвар дизайн, зураг төслийн гүйцэтгэгч