Япон оронд тулгарч буй ажиллах хүчний дутагдал болон Монгол дахь ажилгүйдлийн асуудлуудыг харгалзан Японы "Алексиа" компанийн хэрэгжүүлж буй Япон оронд "Үндсэн" болон "Тусгай" гэсэн хоёр төрлийн ангилалаар явж, Япон хүнтэй ижил нөхцөлд ажиллаж амьдрах боломжийг олгож буй "Коннект  хөтөлбөр"-г олон нийтэд таниулах, мэдээлэлээр хангах, сонирхож буй залууст Япон хэл сургах, бичгийн болон аман орчуулга хийх, явах бэлтгэл ажлыг хангах зэрэгтэй холбоотой зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Монгол талын асуудлыг хариуцсан компани юм. 

Мэдээлэл алга байна.